Haziran 19, 2024

Kocamın müdürü beni deliler gibi sevip sikiyor

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Kocamın müdürü beni deliler gibi sevip sikiyor
Selam seka severler ben evli bir bayanım,eşim bir bankada memur olarak çalışıyor bir gün ?ş?m?n müdürü ??k?n’?n d?ğum günü ?ç?n eş?mle b?rl?kte n???l b?r hed?ye ?l???ğ?m?z? düşünüy?rduk.
?kl?m?z? gelen herşey ç?k ??r?d?n ve b???t k?l?y?rdu b?ze göre.
Unutulm?z b?r hed?ye vermek ??t?y?rdum bende.
D?ğum günü kutl?m??? ?ç?nde yer ?rg?n?z??y?nu y??m?m?z gerek?y?rdu.
?n??k d?ğum günü ?ç?n yer ?r?şt?rm??? ?ç?nde ?lduğumuzu ??k?n ?nl?m?şt?.
??z?m evde b?r ?kş?m he?b?rl?kte ?turmuş k?nuşury?rduk, d?ğum gününe 15 gün v?rd? ve b?z hed?yem?z?de, d?ğum günü ?ç?n yer ?y?rl?m???n?d? henüz y??t?rm?m?şt?k.
??k?n k?nuşm? e?n???nd?, f?rk?nd?y?m y?kl?ş?k 15 gündür d?ğum günüm ?ç?n ??rç?l?n?y?r?unuz.
?u y?l d?ğum günümü ??l?ş b?r mek?nd? ve d?n? ed??, ??şu? ç?lg?n?? kutl?m?k gel?y?r ?ç?mden, nede ?l?? 35.
y?ş günüm, ? nedenle ??k??m ben?m ?ç?n bu y?l ?d?eld?r.
ded?.
D?h? ön?eler? d?ğum günler?n? Su?d? – Re?n? – S?rt?e – ??h?de g?b? mek?nl?rd? kutluy?rdu he? b?l?y?rdum.
?ende, ?m? neden bu y?l böyle b?r ter??h y??t?n ded?m.
??k?n’d?, çünkü ??k??m’?n ? gürültülü – t?kl?m t?kl?m b?r ?rt?m?nd? d?n? ederken ??n? d?kunm?k h?şum? g?de?ek d?yerek güldü.
?ş?mle b?zde gülüştük ve ??nr? ben, gerçekten neden d?ye ??rumu tekr?rl?d?m.
??k?n’d?, 18.
d?ğum günümü kutl?d?ğ?md? ??k??m’deyd?m.
Ş?md? ??e 35.
y?ş günüm ve ?en?nle 18.
y?ş günümü kutluy?r g?b?y?m, ? nedenle ? y?şl?rd? ek??k k?l?nl?r? belk? ş?md? t?m?ml?r?z b?rl?kte ded?.
?özler?m ??rl?m?şt?, ?eve ?eve t?b? k? h?y?t?m ded?m.
?ş?me dönerek, ?r??n??m ?en ?rg?n?z??y?nu y?? ? h?lde ded?m.
?ş?mde, ??k?n bey k?ntr?l bende, ??z mer?k etmey?n ?rg?n?z??y?nu ben y???r?m ded?.
??k?n’d?, ?nd?n em?n?m, ??n? güven?y?rum ded?.
? ?n ?kl?m? ??k?n’? d?ğum günü hed?ye?? ?l?r?k ver?leb?le?ek en ç?lg?n şey geld?.
?nl?tt?kl?r? b?r ?nd? k?f?md? b?r ?ş?k y?nm???n? ??ğl?m?şt?.
18.
??ş gününü 2.
kez kutl?m?k ve ?lk?nde ek??k k?l?nl?r? ben?mle t?m?ml?m?k ??t?y?rdu.
?u ?öz?ükler ?n? vere?eğ?m hed?yen?n ?n?ht?r kel?meler?yd?.
18 y?ş?n? b???n b?r erkeğ?n ?kl?nd?k? tek şey ?e? ?lm?l?yd?.
?en?ede ??k?n’?n 18.
y?ş gününde ek??k ?l?n şeyde bu ?lm?l?yd?.
??r k?zl? ?yn? y?t?ğ? ??yl?ş?r?k d?ğum gününü kutl?m?k.
?elk? de ?evg?l???n?n ? gün kend???n? ?n? hed?ye etme??n? ??tem?şt? ve bu ?lm?m?şt?.
?unu ?n? ben y?ş?t?b?l?rd?m.
?rte?? gün ?lk ?ş?m d?kt?r ?r?şt?rm?k ?ldu.
??zl?k z?r?m? d?kt?rerek, ?n? ?ü?r?z y?????kt?m.
?yr??? bund?n eş?m?n d?ğum günü ge?e??n?n ??nr???n? k?d?r h?ber? ?lm?y???kt?.
Porno İzle.
D?kt?rd?n r?ndevuyu ?l?? görüşmeye g?tt?m.
Ç?k k??? ?ürene b?r ??er??y?n ??nr???nd? ??ted?ğ?m? elde etm?şt?m.
?en?den 18 l?k k?z g?b?yd?m.
D?ğum gününe d?h? 1 h?ft? v?rd? ve ben 1 h?ft? b?yun?? kend?m? eş?me k?rş? k???tm?şt?m.
D?ğum günü kutl?m??? y?????ğ?m?z ?um?rte?? günü ön?e??nde ?um? günü ??k?n’l? telef?nd? k?nuştuk.
??k?n’?, y?r?n ?en?n ?ç?n n???l g?y?nmem? ??ter??n ded?m.
??k?n’d? b?n?, ??n? b?r?k?y?rum, b?l?y?r?un bu ben?m 2.
18 y?ş d?ğum günüm, ben? ney?n mutlu ede?eğ?n? ?en düşün b?k?l?m ded?.
?ende, ?ek? ? h?lde, y?r?n ?en?n ?ç?n herşey?n unutulm?z ?lm???n? ??ğl?y???ğ?m ded?m.
????n ?y?yd?.
??v? ?er?n ?m? güzeld?.
??k?n ?ç?n l??el? b?r ç?t?r ?lm?y? k?r?r verd?m.
?u ?nu ç?ld?rt???kt?.
?um?rte?? günü d?ğum günü kutl?m???n? ??k?n – ?en – ?ş?m ?r??n ve S?bel 4’ümüz b?rl?kte kutl?y???kt?k.
??z 3 ümüz h?z?rl?n?? ??k?n’? ev?nden ?l???k ve t?k??m’e g?de?ekt?k.
??k?n k?t ??nt?l?n ve ü?tüne ???r gömlek g?yerek ???r ?eket g?yd? ü?tüne, S?bel de ??z?rl?n?? b?ze gelm?şt?.
Ü?tünde ??y?hl? k?rm?z?l? d?ntell? bü?t?yer, ?ü?er m?n? ??y?h der? etek ve der? m?nt v?rd?.
?erçekten çek??? ?lmuştu.
?en?m ü?tümde ??e d?r bey?z gömlek, düğmeler? göğü? ç?t?l?m? k?d?r ?ç?k ve göğü?ler?m gömlekten f?rm?l?y???k g?b? duruy?rdu, ?lt?md? ?ü?er m?n? ??lel? ??k?ç etek ve uzun ??y?h der? ç?zme v?rd?.
S?vr? ve uzun ?n?e t??uklu.
S?çl?r?m? ?t kuyruğu y??m?şt?m ve m?ky???m? b?lerek k?yu t?nl?rd? ve b?şt?n ç?k?rt??? şek?lde y??t?m.
Ü?tümede k??? ??y?h der? m?nt ?ld?m.
S?bel ben? gördüğü ?nd?, l??el? b?r ç?t?r?m?z v?r bu ?kş?m ded?.
?r??n’de, ??k?n ?ey’?n 2.
18 y?ş d?ğum günüymüş y? b?z?mk? de m?dem ? 18 ?n? kutluy?r bende 18 ?lu??m ded?, ??nuç bu ?şte, ?m? ben?e ç?k ?ek?? b?r ç?t?r ?ldu ded?.
S?bel de b?n? dönü?, ?ek? bu ç?t?r 18 l?k ç?t?r kend? h?rçl?ğ? ?le ne ankara seksi escort hed?ye ?l?b?ld? ???b? ded? gülerek ve ??nr???nd? b?z k?l ???t? ?ld?k, hem ş?k hemde her z?m?n b?z? h?t?rl?y???k ded?.
?ende, b?zden k??t?n ned?r S?bel??m ded?m.
S?bel’de y?n? ?r??n’le ?k?m?z?n hed?ye?? ded?.
?r??n’e döndüm ve ?r??n’de ?en kend? hed?yen? ?lm?k ??ted?ğ?n ?ç?n bende S?bel’le b?rl?kte h?reket ett?m ded?.
?ende, mer?k etmey?n k?zm?d?m ??n?m, güzel ve ş?k b?r ter??h.
?en?m hed?yem ?ü?r?z, y?r?n ??k?n ??ze ?öyler ?n? hed?ye ?l?r?k ne verd?ğ?m? ded?m ve güldüm.
?vden ç?kt?k b?rl?kte, ?r?b?y? b?nd?k.
S?bel önde eş?m?n y?n?nd? ?turuy?rdu bende ?rk?d?yd?m.
??k?n y?n?m? ?tur?un d?ye ?rk?y? geçm?şt?m.
S??t ?kş?m 8 ?lmuştu.
??k?n’? ev?nden ?ld?k.
?r?b?y? b?nd?ğ?nde ben? görün?e, w???wwwww ?şte ben?m ?ek?? ç?t?r?m, muhteşem??n ?şk?m, dün ?kş?m ??n? verd?ğ?m me???? ç?k d?ğru şek?lde ?lm?ş??n ded?.
?ende gülerek, ?en?n m?dem bu 18.
y?ş günün bende ?en?n l??el? ç?t?r?n ?lm?k ??ted?m ded?m.
??k??m’de ?r?b?m?z? ?t???rk? b?r?k?? ön?e b?rşeyler yed?k, ??nr?d? ge?e 10.
30 g?b? eğlene?eğ?m?z mek?n? geçt?k.
?e?e b?yun?? ??k?n ben? b?r ?n ?l?un b?r?km?y?rdu ?m? gözler? de b?r y?nd?n S?bel’?n ü?tündeyd? f?rk?nd?yd?m.
S?bel de ç?k ?ek??yd? ? ge?e ve bu durum g?yet d?ğ?ld?.
??ng? erkek ?l?? b?k?rd?.
????m?z? ?turduk, ?çk?ler?m?z? ??ted?k, herşey güzeld?.
??k?n’?n eller? b???kl?r?md? gez?y?rdu.
?r???r? dud?kl?r?m?z b?rleş?y?rdu.
??ç?m?k b?k?şl?rl? S?bel’? de ke??y?rdu.
S??t 11 g?b? d?ğum günü ???t??? geld?.
?r??n ?nu d? ?rg?n?ze etm?şt?.
?üz?k eşl?ğ?nde gelen d?ğum günü ???t??? ?le b?r ?nd? ?rt?md?k? tüm b?k?şl?r b?z?m m???y? t??l?nm?şt?.
S?bel ve ?r??n kend? hed?yeler?n? verd?ler.
Ç?k ş?k b?r k?l ???t?yd?.
?erçekten ??k?n’?n zevk?ne uygundu.
S?nr???nd? ??k?n b?n? döndü, bende dud?kl?r?nd?n ?teşl? b?r şek?lde ö?tükten ??nr?, kul?ğ?n?, hed?yem? ??n? b?şb?ş? k?ld?ğ?m?z z?m?n ver??em ded?m.
??lç?m? ??k?r?k t?m?m ded?.
?r??n ve S?bel, ne ? ?rzu hed?ye ?lm?y?m? unuttun y?k?? ded?ler gülerek.
?ende, hed?yem? özel ve unutulm?z ?lm??? ?ç?n b?şb?ş? k?ld?ğ?m?z z?m?n vermek ??ted?m, y?r?n ??k?n ??ze ?nl?t?r ded?m.
S?nr? d?n? etmeye b?şl?d?k.
??k?n ?rk?md?n k?lç?l?r?m? ?ürterek ve ?kş?y?r?k d?n? ed?y?rdu.
??n?m?zd? S?bel ve ?ş?m de ç?lg?n?? ö?üşerek d?n? ed?y?rl?rd?.
S??t ?lerled?kçe d?n?l?r?m?z d? ?teşlenmeye b?şl?m?şt?, ?rt?k d?n? etm?y?r ?det? ?ev?ş?y?rduk.
??k?n hem ben?mle hemde ??belle d?n? ed?y?rdu, eş?mde ?yn? şek?ldeyd?.
??k?n b?r ?r? ??belle d?n? ederken k?lç?l?r?n? ?ürtmeye b?şl?d?, S?bel de bun? k?rş?l?k ver?y?rdu.
?ş?m bu durumu görmüştü ve ?turduğu yerde ?çk???n? yuduml?rken b?n?, ??k?n bey ?nl?ş?l?n ??bel’? de gözüne ke?t?rd? ded?, bende eş?me, ??bel bu ?kş?m ç?k ?ek?? ?lmuş, g?yet n?rm?l ?m? ben?m yer?m? ?l?m?z ded?m.
?ş?mde gülerek, k??k?nd?n ??n?r?m ded?.
?ende, ne ?l?k??? v?r ??n?m ded?m ve ?u?tum.
??l?nd? ?çten ?çe k??k?nm?şt?m ??bel’?.
?m? bu ç?k g?r??t?, ??bel eş?m?n ?evg?l???yd? ve bu durum ben? r?h?t??z etm?y?rdu.
?m? ??k?n’l? ?l?n y?k?nl?şm???n? k??k?nm?şt?m.
D?n? ederken ??k?n S?bel’?n dud?kl?r?n? y???şt? b?r ?nd?, ?teşl? b?r şek?lde ö?üşüy?rl?rd?, eller? ??bel?n vü?udunu, k?lç?l?r?n? ?kşuy?rdu, ??bel’de beden?n? ??k?n’? y???şt?rm?şt?.
İçten ?çe k??k?n?y?rdum ve bu durum? ?nl?m verem?y?rdum.
??r ?üre d?n? ett?ler ve ??nr? y?n?m?z? geld?ler, S?bel eş?m?n y?n?n?, ??k?n’d? ben?m y?n?m? ?turmuştu.
??k?n ?çk? k?deh?me el?n? ?t?? ben?m ?çt?ğ?m ?çk**en ?çt?kten ??nr?, h?r?k? b?r d?ğum günü kutl?m??? ?luy?r ??zlere ç?k teşekkür eder?m ded?.
?ende, ?en?n ?ç?n elbette h?r?k? ?lur, b?r el?n y?ğd? b?r el?n b?ld? ded?m ve güldüm.
S?bel de k?rş?md? ?turuy?rdu.
??k?n ne demek ??ted?ğ?m? ?nl?m?şt?, evet gerçekten h?r?k?, ?m? ?en?n yer?n her z?m?n f?rkl?, t?b? k? t?d?nd? f?rkl? ?şk?m ded?.
Dud?kl?r?md?n ö?tü.
S??t ge?e y?r???n? geçm?ş, ??b?h? k?rş? 02 ??v?r?yd? mek?nd?n ?yr?ld?k.
İ?t?kl?l ??dde??nden t?k??m yönüne d?ğru ?lerl?y?rduk.
??k?n b?r ?nd?, neden ge?en?n k?r?nl?ğ?nd? t?k??m?n ?rk? ??k?kl?r?nd? k?yb?lmuy?ruz k? ded?.
?ende ??k?n’? nerden ç?kt? ş?md? bu der?e??ne b?kt?m.
?ş?mde, değ?ş?k b?r f?k?r ?m? heye??n ver??? h?d? b?k?l?m ded?.
?k?ll?r?nd?n ne geç?y?rdu ve bunu neden y???y?rl?rd? ?nl?y?m?y?rdum.
S?k?kt?n ?çer? g?rd?k, e?k? evlerle d?lu b?r ??k?kt?n geç?y?rduk.
??ld?r?ml?rd? gençler ankara eve gelen escort eller?nde ?çk? ş?şeler? ?turu? ?ç?y?r.
??r?? g?r?? t??ler b?z? ke???, l?f ?t?y?rl?rd?.
??r?z d?h? yürüdükten ??nr? ????z b?r ??k?ğ? geld?k.
?tr?ft? k?m?e y?ktu.
??k?n b?r ?nd? durdu ve, bugün ben?m d?ğum günüm ?lduğun? göre b?n? herşey ?erbe?t değ?l m? ded?.
??zde evet d?ğum günü ç??uğu ?l?n ?en??n ded?k.
??k?n’d? el?n? ??bel’e d?ğru uz?t??, el?nden tutu? ??bel’? çekerek.
? h?lde bu güzel k?z? şu?n ??t?y?rum ve b?z bunu y?ş?rken ??z?nde b?ze göz?ülük y??m???n? ??t?y?rum ded?.
?en b?r ?nd?, n???l y?n?, n???l ?l???k, neler ?luy?r h?k?n ded?m.
??k?n’d?, ?şk?m ??k?n ?l, ?l?n b?rşey y?k, ??de?e bu ?fet? şu ???rtm?n?n g?r?ş?nde zevkten uçurm?k ??t?y?rum he??? bu ded?.
?ş?mde ??k?n’? dönü?, h???mmm ç?k ç?lg?n??, d?ğum günü ç??uğun? y?k?ş???k b?r ç?lg?nl?k, h?d? bel?n?ze kuvvet d?yerek güldü.
S?bel z?ten ??k?n’? ??kulmuş, h?tt? y???şm?şt?.
??zl? ?d?ml?rl? terk ed?lm?ş b?n?y? g?rd?ler.
??n? köhne b?r b?n?yd? ?m? g?r?ş? ?y? durumd?yd?.
??z eş?mle b?n?n?n önünde merd?vende ?turuy?rduk.
S?k?kt? b?ş?b?ş ked? ve kö?eklerden b?şk? k?m?e y?ktu.
??r ?üre ??nr? ?çer?den ??bel’?n ?nlemeler? duyulm?y? b?şl?d?, k?lt?k b?ğ?r?y?r, ?nl?y?r, zevk ç?ğl?kl?r? ?t?y?rdu.
?ell? k? ??k?n ??bel’? be?ermeye b?şl?m?ş ve zevkten uçuruy?rdu.
?en ??bel’?n ?nlemeler?n? duydukç? ??n?r ?luy?rdum ve neden? ne ?nl?m verem?y?rdum.
Çünkü d?h? ön?e ??bel’?n eş?mlede ?ev?şmeler?ne ş?h?t ?lmuş h?tt? gözümün önünde de def?l?r?? ?ev?şm?şlerd?.
?m? ??k?n’l? ?lm???n? k??k?n?y?rdum.
Aldatma hikayeleri aklıma geliyordu ??k?n’? ?det? ??h??lenm?ş, ??de?e b?n? ??t ?lm?l? d?ye düşünüy?rdum.
?ş?mde ?çer?den gelen ?e?lerden etk?lenm?ş, b?ynumu ö?erek b???kl?r?m? ?kşuy?rdu.
??n?nd?n ?y?ğ? k?lkt?m, ??rt?m? duv?r? y??l?y??, ?y?ğ?m? d? duv?r? k?y?r?k b???ğ?m? k?ld?rd?m.
?ş?mde ?y?ğ? k?lk?? bel?mden ??r?ld? ve b?ynumd?n ö?meye b?şl?d?, el? eteğ?m?n ?lt?nd?yd?, k?lç?m? ?kşuy?rdu.
İçer?den gelen ?e?ler ke??lm?şt?.
??n?d?n ??k?n ç?kt? ön?e, keyf? yer?ndeyd?, ??nr?d? ??bel ç?kt?.
??ç? b?ş? d?ğ?lm?ş b?r h?ldeyd?.
??k?n, eş?mle ben? görün?e güldü ve, gençler u?lu durun ded?.
?ende er??n’? ?t?rek, ?e?ler?n?zden ç?k key?f ?ld?ğ?n?z ?nl?ş?l?y?rdu, ?ş?n? b?tt?y?e ge?eye dev?m edel?m ?rt?k ded?m.
??k?n ??n?rlend?ğ?m? ?nl?m?ş ve bu durum h?şun? g?tm?şt?, b?n?, ?şk?m ?en mer?k etme ge?e d?h? yen? b?şl?y?r, hem ??bel b?n? ???t ?lm?ş ve ???t?n k?y?ş?n? t?km?m? y?rd?m?? ?lm?k ??tem?ş bende ?n? b?r ???t k?y?ş? t?kd?rd?m ded? gülerek.
Ç?k muzur?? b?r l?f gönderm?şt? ve bunu ?nl?m?şt?k he? b?rl?kte güldük.
??m?m ?ek? ?m? ben? ?hm?l etme ded?m bende n?zl? n?zl? k?nuş?r?k.
??k?n’d? y?n?m? gel?? el?n? ?ertçe k?lç?m? ?t?? ?kş?y?r?k ?en herz?m?n b?r num?r?m??n y?vrum, ?en? ?hm?l ederm?y?m h?ç, ş?md? b?n? g?derek ???l d?ğum günü ??rt?m?ze b?şl?y???ğ?z b?ş b?ş? ded?.
?ende gülü? k?lun? g?rd?m.
?en?den ??t?kl?le ç?k?? t?k??me ?lerled?k.
??k?? durdurduk ve ??k?n’l? ben t?k??ye b?nd?m, eş?mle ??bel ?r?d?n ?r?b?m?zl? döne?eklerd?.
??z y?nl?r?nd?n b?şb?ş? ?yr?ld?k.
??k?n’?n ev?ne geçt?k.
????d?n g?rer g?rmez ??k?n ben? tutu? duv?r? y??l?d?, b?ld?r?m? ?kş?y?r?k, b?ynumd?n ö?meye b?şl?d?.
?ende ?şk?m dur lütfen ??k?n ?l d?yerek el?n?n ?lt?nd?n k?çt?m.
??k?n ş?ş?rm?şt?.
S?l?n? geç?? k?ltuğ? ?turdum, ??k?n’d? y?n?m? gel?? b???ğ?m? ?kş?y?r?k ?şk?m k??k?nçl?kt?n m? y???y?r?un böyle ded?.
?ende, h?y?r ?şk?m ne k??k?nçl?ğ?, ??de?e ??n?r?m h?z?r değ?l?m böyle b?rşeye ded?m.
??k?n b?r ?n ?f?ll?m?şt?.
?unu ?en m? ?öylüy?r?un ?rzu ded? ve güldü.
?ende evet ??n?m y?, ben henüz b?k?rey?m ded?m.
??k?n k?hk?h? ?t?r?k, ?en m? b?k?re??n ded?.
?ende evet ??n?m ded?m.
??m?m ?ek? ?nl?ş?ld? ?en?n ??n?n f?nt?z? ??t?y?r ded?.
?ende evet h?y?t?m, ben ?en?n ç?t?r l??el?n?m bugün öyle değ?l m? ded?m.
?vet ?şk?m hemde t?m ç?t?r??n, bugün ç?ld?rtt? ben? bu k?y?fet?n z?ten ded?.
??n?m? gel?? b???kl?r?m? ?kş?y?r?k dud?kl?r?m? y???şt?, del??e ö?üşüy?rduk, eller? her yer?m? ?kşuy?rdu, göğü?ler?m? ??k?y?r, b?ynumu ???r?r?k ö?üy?rdu.
?l?n? eteğ?m?n ?lt?nd?n t?ng?m? ?tt? ve ken?r? çekmeye ç?l?şt?, el?n? tutu? y??m? ?m? ded?m.
?ek? ?ek? ?en? b?k?re ded? gülerek.
??lkt?m y?n?nd?n, m?n? b?r?n? yöneld?m, d?m?ld?m ve v??k? ş?şe??n? ?ld?m, D?m?ld?ğ?md? eteğ?m ?ç?lm?ş ve t?ng?md?n k?lç?l?r?m? görmüştü.
?y?ğ? k?lk?? ankara ukraynalı escort y?n?m? geld?, ?rk?d?n b?n? ??r?l??, vü?udumu ?kş?y?r?k ?en? ç?k özled?m ?rt?k bu ?yn? b?r ??n ver ve e?k??? g?b? ç?lg?n?? ?ev?ş ben?mle h?d? ded?.
?end?m? z?r tutuy?rdum.
?üzümü ??k?n’? döndüm, el?mdek? v??k? ş?şe??n? ?l?? k?f???n? d?kt? ve ?çt?, ??nr???nd? d? dud?kl?r?m? y???şt? yen?den, k?lç?m? ?ertçe ??k?r?k ?kşuy?rdu.
??ntr?lden ç?km?k üzereyd?m ?m? b?k?re ?yunun? dev?m etmel?yd?m.
?ende el?m? ??k?ne ?t?? ?vuçl?d?m, ?nu k?ltuğun? ?turttum ve ??nt?l?nunu ç?k?rt?? ??k?n? el?me ?l?? ?kş?m?y? b?şl?d?m.
??k?n zevkten ç?ld?r?y?rdu, h?f?f h?f?f ??k?n?n b?ş?n? ö?tüm, d?l?m? ??k?n?n ü?tünde gezd?rd?m y?l?y?r?k.
S?nr? ?ğz?m? ?l?? del??e emmeye b?şl?d?m.
??k?n ??çl?r?m? ?kşuy?r, b?ş?m? b??t?r?y?rdu.
Del??e em?y?rdum ??k?n? ??k?n ç?lg?n? dönmüştü, h?r?k???n bebeğ?m d?ye ?nl?y?rdu.
?ğz?m? b?ş?l?n? k?d?r dev?m ett?m.
??k?n t?tremeye b?şl?m?şt?, gel?y?rum ?şk?m deme??yle b?ş?lm??? b?r ?ldu.
?ende önünde k?lkt?m ve ?y?kt? durdum, b???kl?r?m? ?kşuy?r, eteğ?m?n ?lt?n? el?n? ??ku? k?lç?m? ve götümü ??rm?kl?y?rdu.
Dud?kl?r?m? ???r?y?rdum.
??r ?nd? h?zl??? yer?nden k?lkt?, ben? tuttuğu g?b? y?t?k ?d???n? götürdü, y?t?ğ? f?rl?tt?.
?lb??eler?m, h?tt? der? m?ntum b?le ü?tümdeyd?.
??k?n ??yundu b?r ?nd?, h?d? y?vrum ??yun??n? ded? b?n?d?, bende y?v?şç? m?ntumu ç?k?rt?? ?tt?m.
??k?n’d? b?r ?nd? ü?tüme ?tl?y??, gömleğ?m? ??rç?l?d?, ?ende bu ?kş?m ne v?r b?lm?y?rum ?m ben ?en? ??t?y?rum d?yerek göğü?ler?m? emmeye b?şl?d?, el? eteğ?m?n ?lt?nd? ve k?lç?l?r?m? ?kşuy?rdu.
eteğ?m? ç?k?rtt?, ??nr? t?ng?m? ç?k?rtt?, d?l?yle tüm vü?udumu y?l?m?y? b?şl?d?.
?öğü? uçl?r?m? ???r?y?rdu, d?l?n? uçl?r?nd? d?l?şt?r?y?rdu.
?öbek del?ğ?me ?nm?şt? ve d?l?yle ?m??ğ?m? d?ğru ?n?y?rdu.
?m??ğ?m? d?l?yle y?l?m?y? b?şl?d?, d?l?n? her z?m?nk? g?b? h?r?k? kull?n?y?rdu, ?lt?nd? zevkten k?vr?n?y?rdum.
İnl?y?rdum h?f?f h?f?f.
??k?n ??k?n? el?yle tuttu? ?m??ğ?m? ?ürtmeye b?şl?m?şt?.
?ende ?lt?nd?, ?şk?m lütfen ben b?k?rey?m ?m? d?ye ?nl?y?rdum.
??m?m t?m?m ?şk?m ?rt?k bu ?yun? ??n verel?m ded? ve ??k?n? b?r ?nd? ?m??ğ?m? kökled?, der?n b?r ?hhhhhhhhh çekerek ?nled?m.
??k?n durumd? b?r g?r??l?k h???etm?şt?, h?f?f ger? çek?l?? yen?den g?rd? ve ??l?kl?ğ?n f?rkl? ?lduğunu h???ett? ?m? durmuy?rdu.
Del??e yüklenmeye dev?m ett?, ?lt?nd? ?nl?y?rdum del? g?b?.
??lç?m? ??k?r?k ve ü?tüme yüklenerek ??k?y?rdu ben?, ç?k ?ertt? ve b?r ?n durdu.
S?k?n? ?ç?mden ç?k?rtt? ve ?k?n k?nl?r? gördü.
Ş?şk?n? dönmüş ve ??n?klem?şt?.
????l ?lur ? ?en gerçekten b?k?re m?yd?n ? ?m? d?h? ön?ede ?ldu ? n???l y? ? g?b?ler?nden kend? kend?ne k?nuşuy?rdu.
?ende y?t?kt? k?hk?h? ?t?r?k güldüm.
?şk?m 18.
y?ş günün 2.
kez kutlu ?l?un.
Liseli Fantazisi ile b?r ç?t?r?n 18.
y?ş gününde bek?ret?n? b?zdun ?şte ded?m.
Dud?kl?r?n? y???ş??, d?ğum günün kutlu ?l?un ??n? hed?yem bek?ret z?r?md?r ded?m.
?şk?mm ?en ben?m ?ç?n z?r?n? m? d?kt?rd?n.
Del???n ?en d?yerek, dud?kl?r?m? y???şt? ve yen?den ben? y?t?ğ? y?t?r?? ??kmeye dev?m ett?.
?lt?nd? del??e ?nl?y?rdum.
??k?n’d? b?n? muhteşem??n ?en, ?şk?m ben?m, ??n? t???y?rum d?y?rdu.
?lt?nd? d?h? del??e ?nl?y?rdum.
Ç?zmeler?m? h?len ç?k?rtm?m?şt?.
?m??ğ?m? del? g?b? b?ş?l?n? k?d?r durm?d?.
S?nr? ?ç?mden ç?k?rtt? ??k?n? ve ?ğz?m? ver?? y?l?t?r?k tem?zlett?.
?ende del??e em?y?rdum z?ten ?ert ?l?n ??k? d?h? d? ?ertleşm?şt?.
??t?kt?n k?lkt?m, ??k?n key?fle y?t?kt? y?t?y?rdu.
?d? d? k? ?d ç?l?r? ?ç?r?k y?t?ğ?n?n b?ş?nd? d?n? etmeye b?şl?d?m, er?t?k d?n?l?r?m h?k?n’? her z?m?n ç?ld?rt?y?rdu.
D?n?l?r?m? ?zlerken ??k?n? ?kşuy?rdu.
??t?ğ?n ü?tünde v?hş? b?r ked? g?b? emekleyerek ü?tüne geld?m.
S?k?n? tutu? emmeye b?şl?d?m yen?den ve ??nr? ??rt?m? h?k?n’? dönü? k?lç?l?r?m?n ü?tünde ??k?ne ?turm?y? b?şl?d?m, ??k?n? götüme ??kuy?rdu y?v?ş y?v?ş.
?ende zevkle ?nl?y?rdum.
??ş? g?rd?ğ? ?nd? ç?ğl?k ?tt?m zevkle, ??k?n ? ?n k???ğ?md?n tutu? b?r ?nd? ??k?ne ?turttu.
Del??e ?nl?y?rdum ku??ğ?nd?, yuk?r? ?ş?ğ?y? z??l?y?rdum, eller? göğü?ler?mdeyd?, göğü?ler?m? del??e ?kşuy?rdu.
?evkten del? ?lmuştum.
?uhteşem??n bebeğ?m, ç?t?r ?evg?l?m ben?m, l??el? ?şk?m d?yerek ??k?y?rdu ben?.
S?b?h? k?d?r ev?n her yer?nde, duşt?, mutf?kt?, ??l?nd?, heryerde dev?m ett?k.
S?b?h gün ?ş?d?ğ?nd? b?le güneş zevk S?b?h d?ğuy?rdu.
??k?n b?n? h?y?t?md? ?ld?ğ?m en h?r?k? d?ğum günü hed?ye??n? verd?n b?n? ?şk?m.
Sen? ?ev?y?rum ded?.
S?nr???nd? d? b?rl?kte uyuduk ve sabah olduğunda yine birlikte uyandık ve tekrarda onunla bir saat kadar daha sevişip sikiştikten sonra ayrıldık ama bu onunla yaşaığım sikişim her zaman ateşli bir şekilde devam etti,çünkü o beni anlıyor ve beni çok iyi sikiyor.
Porno ve Sikiş Hikayeleri

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort izmir escort izmir escort ankara escort şişli escort mecidiyeköy escort bakırköy escort taksim escort keçiören escort beylikdüzü escort bornova escort balçova escort mersin escort Hacklink Hacklink panel Hacklink kocaeli esgort Escort kocaeli escort kocaeli escort bursa escort görükle escort antalya escort sincan escort Çankaya escort sincan escort erotik film izle bakırköy escort şişli escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan mersin escort gaziantep escort gaziantep escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ensest hikayeler bahçeşehir escort sincan escort dikmen escort hurilerim.com kuşadası escort bayan bahis escort etlik escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri porno porno Antalya escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj