Nisan 24, 2024

Karım ve Baldızımın tuzağına düştüm

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Karım ve Baldızımın tuzağına düştüm
Herke?e ?el?m, ben Muğl?’d?n Ard?, 38 y?şınd?yım, bir k?mu kurumund? memurum. Sizlere bir ?y k?d?r önce b?ldızım Dilek ve eşim B?h?r’l? y?ş?dığım bir ?l?yı ?nl?t?c?ğım. Burd? geçen i?imler dışınd? ?nl?t?c?kl?rım t?m?men gerçektir. B?ldızım Dilek 25 y?şınd?, 1,65 b?yund?, ince belli, dik göğü?lü, ölüyü diriltecek türde bir ?fet. A?lınd? b?ldızım? k?rşı önceleri hiç f?rklı duygul?r içinde ?lm?mıştım, hep k?rdeşim gibi görürdüm, t?? ki bu y?ş?n?n ?l?yl?r gelişene k?d?r.Bir buçuk ?y k?d?r önce ç?cukluk ?rk?d?şım ?l?n Melih ?rız?l?n?n bilgi??y?rını, bu işlerden ?nl?dığımı bildiğinden, t?mir etmem işin b?n? getirmişti. O ?r? işlerim y?ğun ?lduğu için bilgi??y?rı bır?km??ı gerekmişti. Birk?ç gün ??nr? bilgi??y?rın ?rız??ını giderip, birk?ç pr?gr?m yükledim. Bu pr?gr?ml?rd?n biri de herke?in bildiği Pic??? pr?gr?mı. Pr?gr?mı kurm?m götten sikiş bittikten ??nr? pr?gr?m ?t?m?tik ?l?r?k PC’deki f?t?ğr?fl?rı t?r?m?y? b?şl?dı. Birden b?ldızım Dilek’e ?it ?l?n çıpl?k f?t?ğr?fl?r gözüme ç?rptı. Gözlerime in?n?mıy?rdum, benim b?ldız y?t?ğın üzerinde çıpl?k ?l?r?k değişik p?zi?y?nl?rd? p?zl?r ?ergilemiş, dimdik göğü?leri, d?r?cık ?mcığı d?hil, her yerini ?ergiliy?rdu! Melihle b?ldızım bir z?m?nl?r çıkmışl?rdı, h?tt? evleneceklerdi. Am? Melihin işlerinin ter? gitme?i ve cez?evine girme?i ??nucund? evlenemediler. D?h? ??nr? b?ldızım b?şk? biriyle evlendi ve h?len evliliği dev?m ediy?r. Hemen bilgi??y?rd?ki tüm d??y?l?rı t?r?m?y? b?şl?dım, ne v?r?? hep?ini ?rt?y? çık?r?c?ktım. Melih bir?z z?mp?r?dır, h?liyle PC’de d?h? bir ç?k k?dın? ?it çıpl?k re?imler ve vide? görüntüleri buldum. Ç?ğunun re?imlerini, ?ikerken çekmiş. Am? beni b?ldızım? ?it ?l?n çıpl?k re?imler ve görüntüler ilgilendiriy?rdu. Nih?yet ?r?dığımı bulmuştum, b?ldızım? ?it birk?ç görüntü, ?m? ne biçim görüntüler, p?rn? yıldızl?rı y?nınd? ?ıfır k?lır! Bu görüntülerin ve re?imlerin birer k?py??ını ?ldım. Ve ?rtık ? günden ??nr?, b?ldızımı n??ıl ?ikerim pl?nl?rı y?pm?y? b?şl?dım. Hemen bir pl?n y?ptım ve uygul?m?y? b?şl?dım. İnternette b?ldızımın d? üye ?lduğunu bildiğim bir ???y?l p?yl?şım ?ite?ine, ‘E?r?rengiz T?nıdık’ nickiyle üye ?ldum ve b?ldızım? ?rk?d?şlık teklifi gönderdim. B?ldızımın k?bul etme?iyle birlikte Ch?tleşmeye b?şl?dık. Bir h?ft? içinde her şeyi ?çık ?çık k?nuşur h?le gelmiştik. Ben bir?z ce??retlenerek Melihin bilgi??y?rınd?n ?ldığım re?imlerden birk?çını pr?filime ekledim ve ??dece b?ldızın görebileceği şekilde ?y?rl?dım ?y?rl?rını. B?ldız benim Melih ?lduğumu z?nnetti. Melih ?lm?dığımı ?öyledim, ?m? in?nm?dı ve MSN’den görüşmek i?tedi. K?bul ettim ve MSN’den görüşmeye b?şl?dık. B?ldız Web-C?m ?çm?mı i?tedi. Ben vücudumun belirli bir yerini gö?termek ş?rtıyl? k?bul ettim. Web-C?m’ı ?çıp k?lkmış ?l?n 22 cm’lik, k?lın y?r?ğımı çık?rdım b?ldız? gö?terdim. B?ldız y?r?ğımı görünce hemen Melih ?lm?dığımı ?nl?dı. B?ldız? elimde çıpl?k vide? görüntülerinin de ?lduğunu ve benimle ?ikişmeyi k?bul etmediği t?kdirde hep?ini k?c??ın? göndereceğimi ?öyledim. B?ldız kim ?lduğumu ??rdu, ben de t?hmin etme?ini i?tedim. B?ldız, “Nerden bileyim?” f?l?n dedikten ??nr? birden “Enişte ?en mi?in?” diye ??rdu. Ben de, “Nerden bildin kız?” deyince, b?ldız “Abl?md?n y?r?ğının k?lınlığını ve uzunluğunun methini ç?k duymuştum.” demez mi! Meğer ?bl??ı bizim b?ldız? benim y?r?ğı ?nl?ttıkç?, ?nun d? c?nı çekermiş, ?m? bir şey diyemezmiş. “Enişte yeter ki ?en beni ?ikmek i?te, i?tediğin z?m?n i?tediğin yerde ?enin k?rın ?lm?y?, ? k?lın y?r?ğını yemeye h?zırım!” dedi. Aklım? bir gün ??nr?ki veliler t?pl?ntı?ı geldi ve eşim B?h?r’? ç?lıştığım yerden izin ?l?m?dığımı, bu yüzden veliler t?pl?ntı?ın? kendi?inin gitme?ini ?öyledim. B?ldız? telef?nd? bu durumd?n b?h?edip, erte?i gün için h?zır ?lm??ını ?öyledim. Erte?i gün ?lmuş, t?pl?ntı ???ti gelmişti. Eşim t?pl?ntıy? gider gitmez ve ben de izin ?l?r?k hemen eve geldim. Ark?md?n b?ldız geldi, hemen içeriye ?ldım. B?ldızın beline ?ıkıc? ??rıl?r?k öpmeye b?şl?dım, d?lgun ?lt dud?ğını emiy?rdum. B?ldızı kuc?ğım? ?l?r?k y?t?k ?d??ın? götürdüm ve hemen ??ym?y? b?şl?dım. “Enişte bu ?cele ne?” diye ??rdu. Ben de, “Abl?n? y?k?l?nm?y?lım, hemen işimizi bitirip k?ç?lım!” dedim. B?ldız bir çırpıd? ?ütyen kül?t k?ldı. D?ntelli bir t?kım giymişti. Bunl?rı yeni ?ldığını, benim için giydiğini ?öyledi ve beni ??ym?y? b?şl?dı. B?ldız beni ??ydukt?n ??nr? hemen ?ikimi ?ğzın? ?l?r?k deli gibi emmeye b?şl?dı. Hep?ini ?lm?y? ç?lışıy?r, ?m? ?l?mıy?rdu. Benim y?r?k k?zık gibi ?lmuştu. Bir eliyle t?ş?kl?rımı ?kşuy?r, diğer eliyle de ?ikimin b?şt? k?l?n kı?mını ileri geri h?reket ettirip 31 çektiriy?rdu. Hemen 69 ?lduk ve ben de b?ldızın kül?dunu y?n t?r?f? k?ydırıp yeni tr?şlı k?ym?k gibi ?mcığını y?l?m?y? b?şl?dım. B?ldız i?e h?len kudurmuş gibi ?ikimi y?lıy?r ve emiy?rdu. B?ldız?, “Y?v?ş ?l y?k?? ?ğzın? b?ş?lırım.” dedim. B?ldız, “B?ş?l enişte, dölünü yutm?k i?tiy?rum!” deyince, b?ldızın k?f??ını iki elimin ?r??ın? ?l?r?k ?ikime b??tırm?y? b?şl?dım ve iki d?kik? geçmeden b?ldızın ?ğzın? p?tl?dım. B?ldız i?e ?ikimi hiç ?ğzınd?n çık?rm?d?n y?l?m?y? dev?m etti ve dediği gibi döllerimi yuttu. Ben de bu ?r?d? b?ldızın ?mcığını y?lıy?r, ?mının ?ıvıl?rınd?n götüne ?ürüp, götüne b?ş p?rm?ğımı ??kuy?rdum. B?ldızın inleyerek, “Enişte ??n? ?r?d?n d? vereceğim.” deme?i üzerine, b?ldızın götünü d?h? bir işt?hl? y?l?yıp p?rm?kl?m?y? b?şl?dım. Bu duyduğum ç?k h?şum? gitti, zir? k?rımd?n ç?k i?tememe r?ğmen, k?rım bir türlü götünü ?iktirmiy?rdu b?n?. B?ldızın ?mın? dilimi ??kuy?r, götüne iş?ret p?rm?ğıml? ?rt? p?rm?ğımı ??kuy?rdum. B?ldız birden k??ılm?y? b?şl?dı ve titreyerek ?mının ?ul?rını ?ğzım? b?ş?lttı. Artık b?ldızımın ?mın? girip p?rç?l?m?k i?tiy?rdum. Hemen b?ldızın b?c?kl?rının ?r??ınd? yerimi ?l?r?k, ?ikimin b?şını ?mının dud?kl?rı ?r??ın? ?ürtmeye b?şl?dım. B?ldız d?h? d?ğum y?pm?dığınd?n ?mcığı d?r?cıktı. B?ldız, “Enişte hep?ini birden köklemeyecek?in değil mi? Hep?ini birden kökler?en d?yn?m?m b?yılırım!” dedi. Sikimin b?şını yerleştirdikten ??nr? b?ldız?, “Sen ? z?m?n kendin y?v?ş y?v?ş içine ?l!” dedim. B?ldız b?n? d?ğru y?v?ş y?v?ş geldikçe, ?ikim de y?v?ş y?v?ş b?dızın ?mınd? k?yb?luy?rdu. Y?rı?ınd?n ç?ğu girmişti ki, ben d?y?n?m?dım ve birden kökledim, hep?ini ??ktum. B?ldızım ?cıyl? öyle bir b?ğırdı ki, duv?rl?r yıkılıy?r ??ndım. B?ldız ??nr? ?lıştı ve ?ltımd? zevkten inlemeye ve kıvrılm?y? b?şl?dı. B?ldızın b?c?kl?rını ?mzum? ?lıp ?mın? girip çıkm?y? dev?m ettim. B?ldız ?cının verdiği zevkle uçuy?rdu ??nki. S?nr? p?zi?y?n değiştirip b?ldızı üzerime çık?rdım. B?ldız ?ikimi eline ?lıp ?mının dud?kl?rı ?r??ın? yerleştirdikten ??nr?, ?lışm?nın verdiği ce??retle birden ?turup t?m?mını içine ?ldı ve üzerimde zıpl?m?y? b?şl?dı. B?ldız ?ikime ?turup k?lktıkç? şl?p şl?p diye ?e?ler çıkıy?rdu. B?ldız zevkten k?f??ını ??ğ? ??l? ??ll?yıp uç?rken, ben de dimdik göğü?lerini ?kşuy?r, y?lıy?r ve emiy?rdum, ucunu minik minik ı?ırıy?rdum. D?h? ??nr? b?ldızı önümde d?m?lttım. Götünün ?ltınd? k?ym?k gibi ?mı k?rşımd?ydı, hemen y?n?ştım ve ?ikimin b?şını ?mın? yerleştirip k?lç?l?rınd?n tut?r?k kendime d?ğru ?ertçe çekip kökledim içine. B?ldız d? ileri geri h?reket edip içine ?lıy?rdu t?m?mını. Ben bu ?r?d? b?ş p?rm?ğımı götüne ??kup çık?rıy?rdum. Amın? vurdukç? k?lç?l?rınd?n çık?n ?e?ler ?d?d? y?nkıl?nıy?rdu. Bir?z ??nr? ben b?ş?lm?k üzere seks hikayeler ?lduğumu ?öyleyince, b?ldız, “İçime b?ş?lm? enişte!” diye uy?rdı. Hemen b?ldızı ?ırtü?tü y?tırıp ?ikimi göğü?lerinin ?r??ınd?n ?ğzın? verdim ve b?ldızın d? y?l?m??ıyl? birlikte ?ğzın? ikinci kez p?tl?dım. B?ldızım i?e her p?zi?y?nd? b?ş?l?r?k zevkin d?ruğun? çıkmıştı…
B?ldız ?ikimi ?ğzınd?n çık?rm?d?n y?l?m?y? dev?m ediy?r, ?ikimin inme?ine izin vermiy?rdu. S?nr? ?ğzınd?ki döllerimi eline tükürerek göt deliğine ?ürmeye b?şl?dı. Ben ?ır?nın götünde ?lduğunu ?nl?mıştım ?rtık. Ben de b?ş p?rm?ğımı ?mın? ??kup ı?l?ttıkt?n ??nr? götüne ??km?y? b?şl?dım. B?ldızın götü t?m kıv?m? geldi ve benimki de b?ldızın ?ğzınd? tekr?r h?zır h?le gelmişti. B?ldız yeniden önümde d?m?ldı ve “Enişte ne ?lur birden ??km?, götümü Melihten ??nr? ilk ?en ?ikecek?in, ?enin ?ikin Melihin ?ikinin iki k?tı!” dedi. Ben de, “T?m?m b?ldız, mer?k etme!” dedim. B?ldızın götünün deliğine ve ?ikimin üzerine tükürüp, ?ikimin b?şını k?yg?nl?ştırdıkt?n ??nr?, götüne yerleştirip h?fif h?fif yüklenmeye b?şl?dım. Bir y?nd?n b?ldızın götüne yükleniy?rum, bir y?nd?n k?lç?l?rını ?ıkıc? tut?r?k kendime d?ğru çekiy?rdum, f?k?t ?ikim götüne bir türlü girmiy?rdu… B?ldız, “Enişte ?z bekle.” diyerek k?m?dinin çekmecelerini k?rıştırdı ve bulduğu V?zelini verdi. V?zelini b?ldızın götüne ve ?ikime b?lc? ?ürdüm, h?tt? p?rm?ğımın ucun? b?lc? v?zelin ?lıp götüne ??kup çık?rdım ve deliğini iyice k?yg?n h?le getirdim. S?nr? tekr?r ?ikimi yerleştirip y?v?ş y?v?ş yüklenmeye b?şl?dım. Bir?z z?rl?m?ml? ‘Fl?p!’ diye bir ?e? çık?rıp ?ikimin b?şı deliğe girdi. Artık y?v?ş y?v?ş h?reketlerle ??nun? k?d?r girmiştim b?ldızımın götüne. B?ldız ilk b?şl?rd?, “Enişte ?cıy?r, çık?r!” deyip, ?ltımd?n k?çm?y? ç?lıştıy?? d?, bır?km?dım ve z?rl? b?ldızın götünü ?iktim. Gerçi d?h? ??nr? götü ?lıştı ve b?ldız zevkten inleyip kıvr?nm?y? b?şl?mıştı. Ben ?ikimi b?ldızın götünden çık?rm?d?n döndüm ve p?zi?y?n değiştirdim. B?ldız benim üzerime çıktı, ?ırtı b?n?, yüzü k?pıy? dönüktü. Sikimin üzerine ?turup hep?ini götüne ?lm??ıyl? birlikte, b?ldızd?n, “T?m z?m?nınd? geldin ?bl?.” diye kı?ık bir ?e? duydum. Tel?şl? k?f?mı k?ldırdığımd? k?rımın y?t?k ?d??ının k?pı?ınd? dikildiğini f?rkettim. Bir ?n için ne y?p?c?ğımı ş?şırmış h?ldeyken, k?rım, “Dev?m edin, durm?yın!” dedi ve y?nımız? gelerek ??yunm?y? b?şl?dı. S?yunup bize k?tıldı. Ben k?rımın ç?k fen? kız?c?ğını ve kıy?meti k?p?r?c?ğını bekliy?rdum. Oy?? k?rımın herşeyden h?beri v?rmış. Bizim b?ldız herşeyi ?nl?tmış k?rım? ve iki?i benim h?berim ?lm?d?n ?yrıc? bir pl?n y?pmışl?r. K?rım, “Demek h?berimin ?lm?dığını ??nıy?rdun k?c?cığım, h?? B?n? bu f?nt?zini ?nl?t??ydın, kızk?rdeşimi kendi ellerimle ?iktirirdim ??n?!” diyerek güldü. Ben kem küm etmeye b?şl?mıştım ki, k?rım, “Ke? k?nuşm?yı d? ?ikmeye b?k!” dedi.S?nr? b?ldız yüzünü b?n? döndü ve yine götüyle ?ikimin üzerine ?turdu. Ben b?ldızın götünü ?ikerken, k?rım d? benim yüzümün üzerine ?turdu ve ?mını ?ğzım? d?y?y?r?k, dilimin üzerine ?turup k?lkm?y? b?şl?dı. K?rımın ?mını y?lıy?r, b?ldızımı götünden ?ikiy?rdum. K?rım d?y?n?m?dı ve ?ğzım? zevk ?ul?rını b?ş?lttı. Ben de d?h? f?zl? d?y?n?m?dım ve b?ldızımın götüne b?ş?lttım döllerimi. B?ldız ü?tümden k?lk?rken, götünün deliği ?çık k?ldığınd?n döller ?ikimin üzerine ?kıy?rdu. Bir müddet y?t?ğın üzerinde ?e??iz ve h?reket?iz k?ldık. D?h? ??nr? eşim b?n?, “Bund?n ??nr? gizli ??klı ?ikiş y?k! Kızk?rdeşimi benim y?nımd? ?ikecek?in, t?m?m mı?” diye fırç? ?ttı. “T?m?m k?rıcığım!” diyerek k?rımı ve b?ldızımı dud?kl?rınd?n öptüm.
B?ldızımı evine y?ll?dıkt?n ??nr?, k?rım, (kızk?rdeşinin götü ?ikilirken ?ldığı zevki gördüğünü, bird?h?ki ?ikişmemizde kendi?inin de götünden ?iktireceği) ?özünü verdi b?n?.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort izmir escort izmir escort ankara escort şişli escort mecidiyeköy escort bakırköy escort taksim escort gaziantep escort keçiören escort etlik escort beylikdüzü escort kocaeli esgort antep escort erotik film izle kocaeli escort kocaeli escort sincan escort Çankaya escort sincan escort etlik escort bakırköy escort şişli escort mersin escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ensest hikayeler bahçeşehir escort sincan escort dikmen escort hurilerim.com kuşadası escort bayan escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri porno porno Antalya escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort Bahis sitesi xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj