Eylül 27, 2023

Arkadaşımla tatile yakınını getirince boş geçmedim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Blonde

Arkadaşımla beraber tatile gittik deniz kum plaj ben orda kendime sevgili yaptım beraber takılyorduk gene plaj a indim aradım ben bugun yokum dedi bende kimse yok diye tek girdim suya çıkardım üstümdeki şortu çıplak yüzdüm geleni geçene aldırmadan o sıra arkadaşımla kız yakını geldi dedim çıplağım giydim üstüme şortu bunlar da yanıma geldi verdim gazı bunlarda soyundu çıplak yüzerken kızın vücudu beni bitirdi o an onu sikmeyi kafaya koydum hafif dokunuşlarla tahrik ettim sonra işi bitirdim

Bugün y?ktu.
H?m?n ?r?dım k?şt? işl?ri ?lduğunu öğl?d?n ??nr? g?l???ğini ?öyl?di.
B?nd? t?k b?şım? k?ndimi çırılçı?l?k ?ul?r? v?rdim.
Yüz?rk?n kim?? çı?l?k ?lduğumu bilm?diğind?n g?li? g?çm?l?rini umur??mıy?rdum.
Bir müdd?t ??nr? ?rk?d?şıml? ?bl??ı g?ldi.
B?nd? çı?l?k ?lduğumu ?öyl?dim ?rk?l?rını döndül?r v? bikinimi giydim.
?bl??ı n?d?n çı?l?k yüzdüğümü ??rdu,çı?l?klık h?şun? mı gidiy?r d?d f?l?n öyl? ??hb?t ?ttik.
İkn? ?ttim ?rk?d?şıml? ?bl??ı d? çı?l?k yüzm?y? k?r?r v?rdil?r.
H??imiz birbirimizi görm?d?n çı?l?k d?niz? girmiştik ?m? y?n y?n? ?lun?? i?t?r i?t?m?z birbirimiz? d?kunuy?rduk.
? n?ydi öyl? ?bl??ının göğü?l?ri dir??ğim k?d?r ??rtti.
?bl??ı ?klım? düşmüştü.
Kumr?l uzun d?lg?lı ??çlı h?rik? h?tt? h?fif d?lgun d?nil?bil???k bir vü?udu v?rdı.
H?mşir?lik ?kumuş ?m? ç?lışmıy?rdu.
Bir yıllık ?vli ik?n b?ş?nmışl?rdı.
Kıyıy? çıkm? f??lı g?lin?? ??r??rilik y??ı? dir?k çıktım v? vü?udumu ?öm?rtç? ??rgil?dim.

?rk?d?şımd? ?ynı ş?yi y??tı ?m? ?bl??ı ?rk?mızı dönm?mizi i?t?mişti.
bahis firmaları Bizd? t?m?m d?dik v? döndük b?n bu ?r?d? ?bl??ının bikinil?rinin üz?rin? b??ıy?rdum bil?r?k.
?bl??ı y?kl?şın?? h?m?n döndüm v? ? ??rt göğü?l?rini gördüm.
Bir ??y d?m?di ??d??? gülüm??di v? bikini?ini giydi.
Ev? dönün?? ?kş?m K?lk?n’? inm?y? k?r?r v?rdik.
S?vgilim? h?b?r v?rdim ?nun d? g?lm??ini i?tiy?rdum ?m? ? tür y?rl?ri ??vm?diğini ?öyl?di.
?kş?m ?lmuş üçümüzd? ?ldukç? ??k?i kıy?f?tl?rimizi giymiştik.
?bl??ının ?r?b??ın? bindik bir?z gittik ?bl??ının üç ?rk?d?şını d?h? ?ldık.
Uf??ık ?3 t? 6 kız binmiştik.
B?n h?limd?n m?mnundum ?rk?d? üç kızl? birlikt? ku??k ku??ğ? ?ldukç? z?vkliydi.
G??? klübün? gittik tüm gözl?r üz?rimizd?ydi.
?rk?d?şımın ?bl??ı (?yş?) v? diğ?r ?rk?d?şl?rı (giz?m,?yf?r,?in?m) ?ldukç? ??k?i giyinmişl?rdi.
?m? bunl?rd?n ?in?md? gözüm k?lmıştı.
Yüzü ?t? b?nz??? d? ç?k düzgün bir fiziği v?rdı.
G??? bitm?k üz?r?yk?n h?rk?? zil zurn? ??rh?ştu.

?yş? y?v?ş y?v?ş gidiy?rdu b?nd? y?rı ?ızmış y?rı ç?kırk?yif kızl?rın ?r??ınd? bir ?nu bir bunu ?kşuy?rdum ç?ktırm?d?n.
Sin?m,?yş?y? ??rh?ş h?li il? ?v? gid?m?y???ğini ?nl?rd? k?lm?k i?t?diğini ?öyl?di v? bizd? k?ldı diğ?r kızl?rı ?v? bır?ktık.
Sin?mi ?rk?d?şıml? birlikt? bizim ?d?y? çık?rdık.
T?bi ?d? ?ldukç? d?ğınıktı iç ç?m?şırl?r bikinl?r f?l?n y?rl?rd?ydi.
Sin?m gülüm??yr?k v? ??nd?l?y?r?k y?t?ğ? ?turdu.
B?nd? k?rşıd?ki y?t?kt? ?turuy?rdum.
Kızl?r ç?k ??k?i giyiniy?r?unuz d?di bizd? gülüm??dik.
S?nr? y?tm?k kaçak iddaa i?t?diğini ?öyl?y?r?k ?y?ğ? k?lktı ?ltınd?ki ?t?ğini çık?rdı b?y?z kil?du il? k?ldı.
Ü?tünü çık?rdı ü?tü çı?l?ktı v? b?nim y?t?ğım? bır?ktı k?ndini.
Y?t?kt? k?ndini ?kşuy?rdu göğü? uçl?rını ?ıkıy?rdu.
?d?t? k?ndi il? ??vişiy?rdu.
?rk?d?şıml? ??d??? izliy?rduk.
S?nr? döndü biz? “? h?di ?r?b?d? mın?ıkl?dığınl? mı k?l???k?ın”.

Su?muştum bir ş?y d?m?d?n.
Y?nın? g?ldim v? dud?kl?rın? y??ıştım çılgın?? ö?üşüy?rduk v? birbirimizi ?kşuy?rduk.
B?nd? bu ??n?d? y?v?ş y?v?ş ??yunm?y? ç?lışıy?rdum.
?rk?d?şım d? ??nlı ??rn? izliy?rdu.
Sin?mi t?r? ç?viri? kül?dunu d? çık?rdım.
En???ind?n uf?k ö?ü?ükl?r ?t? ?t? k?lç??ın? indim.
Mi? gibi k?kuy?r du v? t?rt?mizdi.
Ön?? ?rk? d?liğini tükürükl?yi? y?l?m?y? b?şl?dım k?dif? gibi ?rk? d?liği v?rdı.
??rm?ğımı ??km?y? ç?lıştım girm?di.
Bir müdd?t d?h? y?l?yı? yumuş?ttıkt?n ??nr? ??rm?ğımın bir b?ğumu ?n?? girmişti.
Sin?m h?fif h?fif inliy?rdu.
B?n ?rk??ını ??rm?kl?rk?n b?ktım ? d? ?ltt?n ?mını ?kşuy?rdu.
?rk?d?şım? b?ktım gözl?rini f?l t?şı gibi ?çmış bizi izliy?rdu.
Sin?mi t?r? ç?virdim v? ?mını y?l?m?y? b?şl?dım.

Müthiş bir ş?kild? ?uyu g?liy?rdu.
H?rik? k?lın dud?kl?rı,dud?kl?rı iç? d?ğru t?rt?miz bir ?m?ıktı.
B?kir? ?lu? ?lm?dığını bilmiy?rdum ?m? ??rm?ğımı ??kuv?rdim.
B?ktım bir??y y?k d?v?m ?ttim h?m iki ??rm?ğım içind? h?md? ?mını y?lıy?rdum.
??liriy?r y??tığı ı?ırıy?r ç?rş?fı ç?kiştiriy?r,k?f?mı iyi?? b??tırıy?rdu.
Sür?kli kaçak bahis “h?di durm? d?h? ??k ?ik b?ni diy?rdu” ? ?nd? ?klım? b?ld?n b?ğl?m?lı g?ldi.
H?m?n d?ğrulu? ç?nt?mı ?çtım v? b?ld?n b?ğl?m?lıyı hızlı?? b?ğl?dım.
?rk?d?şım ş?şkınlık içind? b?n? b?kıy?r t?k k?lim? ?d?miy?rdu.
H?m?n ?l?ti ?mın? ?ürtü? ?ul?ndırdıkt?n ??nr? y?v?ş y?v?ş ??km?y? b?şl?dım.
Gözl?rini kı??r?k b?ni k?ndin? ç?kiy?r v? inliy?rdu birk?ç d?kik? ??nr? miy?vl?r gibi ulur gibi ??? çık?r?r?k z?vk ?uyunu dış?rı v?rdi.
B?nd? gidi? g?lm?yi durdurdum ? ??n?d? ?rk?d?şım? b?ktım kil?dunu dizl?rin? k?d?r indirmiş ?t?ğini yuk?rı ç?ki? ?mını ?kşuy?rdu.
Sin?mi bır?kı? ?rk?d?şım? yön?ldim ? d? h?m?n ?y?ğ? k?lktı v? ?y?kt? ö?üşm?y? b?şl?dık.

Öyl? hır?ı v? i?t?kli ö?üşüy?rdu ki ? ö?üşm?y? bil? b?ş?l?bilirdim.
Ell?rimiz h?yr?tç? b?d?bl?rimizd? g?ziy?rdu.
S?nund? ?in?m ??nund? çırılçı?l?k k?lmıştı.
?nu y?t?ğın? ittim.
Sırt ü?tü y?tmıştı ?mını ?vuçl?dım ?ım?ı??k v? ?uluydu.
B?n? “??kın b?kir?yim” d?di.
B?nd? k?f? ??ll?dım.
T?tlı ?m?ığını ?kş?m?y? b?şl?dım müthiş ?u ?kıy?rdu ?????mb? ?mınd?n.
? d? öyl??in? ??rt göğü?l?rini ?ıkıy?rdu ki ?nl?t?m?m.
Eğildim göğü?l?rin? bir iki dil ?ttım v? ?mın? indim.
Y?l?m?y? b?şl?dım.
S?nr? b???kl?rını k?ldırı? ?rk? d?liğini y?l?dım.
Bu ??n?d? b?ld?n b?ğl?m?lıyı çık?rı? k?n?r? bır?ktım v? 69 ??zi?y?nu ?lm?mızı ??ğl?dım.
Bizim kız ???miliği bir?z g?çmiş g?y?t güz?l y?lıy?rdu.
Göz u?uyl? ?in?m? b?ktım biz? d?ğru dönmüş bizi izl?y?r?k k?ndini ??rm?klıy?rdu.
?rk?d?şımın ?mın? yumuldum burnum ?rk? d?liğin? d?yiy?rdu.
?rk? d?liğin? ??rm?ğımı ??ktum ? k?d?r r?h?t girdi ş?şırmıştım.
İkin?i?ini z?rl?n?r?k ?ldı v? ?mım? öyl? d?li gibi yumuldu ki dişl?ri ?r?d? bir d?yiy?rdu.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort ümraniye escort izmir escort izmir escort izmir escort sincan escort keçiören escort pendik escort ankara escort şişli escort mecidiyeköy escort bakırköy escort taksim escort gaziantep escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti etlik escort istanbul escort esenyurt escort avcılar escort kocaeli esgort escort şişli antep escort erotik film izle kayseri escort kocaeli escort kocaeli escort Çankaya escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort bakırköy escort şişli escort mersin escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort Escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ensest hikayeler muğla escort numberoneescorts.com hurilerim.com sincan escort dikmen escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri bahis forum balçova escort alsancak escort gaziemir escort bornova escort konak escort buca escort karşıyaka escort mersin escort istanbul escort batman escort bayburt escort bartın escort ığdır escort bilecik escort manisa escort mersin escort muğla escort ordu escort osmaniye escort bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort canlı bahis şirketleri canlı bahis siteleri kaçak bahis kaçak iddaa canlı bahis güvenilir bahis