Haziran 15, 2024

Dul Komşumuza Jigololuk Hizmetim!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Dul Komşumuza Jigololuk Hizmetim!
S?lamlar, ?iz? anlatacağım hikay? Li??d?n b?ri d?vam ?tm?kt?. Adım D?mir, yaşıtlarıma gör? h?? uzun boylu v? kalı?lı oldum. 1.92 boyunda, ba?k?tbol oynayan bir g?ncim. Yakışıklı ?ayılabilc?k bir ti?im var, kızlarla da aram gay?t iyi. Öz?llikl?d? Li??nin ilk yıllarında oldukça ça?kın bir ?rg?n oldum, ?in?mada ??vgilil?riml? hayvanlar gibi yiyişi? ö?üşm?miz? rağm?n, kızlar daha il?ri gitm?dil?r. B?n d? hiçbirini zorlamadım.

Ü?t katımızda, orta yaşlı, taş gibi kalçaları olan, g?rç?kt?n h?r ?rk?ğin başını döndür?bil?c?k bir dul yaşıyordu, i?mi Nurhan. Nurhan abla 40 yaşlarında olma?ına rağm?n, vücudu g?rç?kt?n ?tkil?yiciydi. B?n d? ?tkil?niyordum tabiki, ama a?la ?aygı?ızlık ?tmiyordum, zar zor ol?ada o göğü?l?rind?n v? kalçalarından bakışlarımı alıyordum. Tam bir S?xy Matur? yani. Bir yaz günü, Nurhan ablayla mark?tt? karşılaştık, alışv?riş ya?mıştı. Ev? kadar ?oş?tl?ri taşıma?ına yardım ?ttim, ka?ı?ının önünd? bıraktım. Elim? biraz ?ara ?ıkıştırı?, yanaklarımı ö?tü v? t?ş?kkür ?tti. Sonra alt kata, ?vimiz? indim. Zili çaldım, ann?ml?r ?vd? yoktu. Na?ıl da ?ıkışmıştım, ama anahtarım yoktu v? ann?ml?ri b?kl?y?c?k hald? d? d?ğildim. Nurhan ablaya çıktım, durumu anlattım, WC’yi kullanmak için mü?ad? i?t?dim. B?ni iç?ri buyur ?tti. K?ndi?i d? duşa girm?k için hazırlanıyormuş, banyodaki WC’yi kullanabil?c?ğimi ?öyl?di

Banyoya gir?r girm?z gözüm? ilk çar?an, duşakabinin h?m?n yanında duran çamaşır makin??inin üz?rind?ki dant?lli kırmızı Tanga-Süty?n takımıydı. İş?rk?n tanga?ını ?lim? alı? bakmaya başlamıştım. Nurhan ablayı o iç çamaşırlarıyla düşününc?, b?nim ufaklıkta har?k?tl?nm? olmuştu. N?y?? b?n işimi hall?di? çıktım banyodan. Nurhan ablaya ???l?n?r?k t?ş?kkür ?ttim v? gitm?k için dış ka?ıya yön?ldim. Nurhan Abla iç?rd?n g?ldi, “İ?t?r??n ann?nl?r g?l?n? kadar ?alonda b?kl?, ka?ıda kalma.” d?di. B?n rahat?ız ?tm?k i?t?m?diğimi ?öyl?y?r?k çıkmak için ı?rar ?t??md?, “Hadi ama utanma, g?ç iç?riy?!” diy?r?k b?ni ?alona bildiğiniz ?ürükl?di. B?nd? fazla karşı koymadım, oturdum kan???y?. Nurhan Abla mutfağa gidi? çay koydu. “Nurhan abla b?n ??ni m?şgul ?tm?y?yim, işin var?a ya?, b?n gid?yim.” d?dim. “Aaa n?r?y?? Bak çay da koydum, k?ndi ?vinmiş gibi otur. B?n duşa gir?c?m zat?n, 10-15 dakikaya çıkarım.” d?di. “Tamam Nurhan abla.”d?dim, ama n?d?n?? çok utanıyordum. Bana T?l?vizyonu da açtı v? o güz?l kalçalarını kıvırta kıvırta banyoya girdi.

O duştayk?n b?n T?l?vizyon ??yr?ttim. Arada bir bizim ?vi arıyordum, ann?m g?ldi mi diy?. N?y?? 15-20 dakika ?onra Nurhan Abla duştan çıktı, ??mb? bornozu içind? tam bir ??k? tanrıça?ı gibiydi. “Yaa D?mir, hava çok ?ıcak, yanında bornozla otur?am olur mu, ??nin için ?akınca?ı var mı?” diy? ?ordu. “Tabi otur abla, bura?ı ??nin ?vin, b?n artık gid?yim…” d?dim. A?lında aklımdan bin türlü ş?ytanlıklar g?çiyordu, ama ?onuçta b?nd?n kaç yaş büyüktü. “Yok tatlım ?açmalama, otur, bornozumdan rahat?ız olduy?an üz?rimi giyin?bilirim.” d?di. “Yok Nurhan abla, n? rahat?ızlığı…” d?dim. “P?ki!” d?yi? g?çti karşıma oturdu. B?n kaçamak bakışlarla, bornozundan kı?m?n görün?n bacaklarına v? göğü?l?rin? bakıyordum, dayanamıyordum kaçak bahis çünkü. Yarağım kazık gibi olmuştu v? ?atlamak üz?r?ydi. Ş?ytan diyordu ki, çıkar ü?tünd?n bornozunu, şuracıkta bağırta bağırta b?c?r. Saldırmamak için zor tutuyordum k?ndimi

Muhabb?t ?tm?y? başladık, okul falan filan d?rk?n konu kızlara v? kızlarla ilişkil?rim? g?ldi. Biraz muhabb?t ?ttikt?n ?onra b?n artık rahat bırakmıştım k?ndimi, n? var n? yok anlatıyordum. Nurhan abla, “D?mir biliyor mu?un, yanlızlık çok zor…” diy? konuşmaya başlayınca, b?n anlamıştım artık olayın n?r?y? gid?c?ğini. B?nd? hafift?n yavşamaya başladım, “Anlıyorum Nurhan abla, ü?t?lik dul?un, yalnızlık ??nin için çok daha zor olmalı…” d?diğimd? artık ok yaydan çıkmıştı r??m?n. Nurhan abla, “Ahhh ah, onu g?l bana ?or!” diy?r?k d?rin bir n?f?? aldı, bacak bacak ü?tün? attı. Bornozu ka?ıklarına kadar ?ıyrılmıştı, b?nim baldırlarına baktığımı fark?ttiği hald? bornozunu örtm?mişti. B?n artık iyic? k?ndimd?n g?çtim v? acaba biraz daha fazla?ını gör?bilirmiyim diy? umutlanıyordum

Çayları doldurmak için hafifç? ön? ?ğildiğind? göğü?l?ri n?rd?y?? tamam?n görün?c?kti. Bakışlarımın göğü?l?rin? odaklandığını fark?di?, “Bak D?mir, bir dul kadın için ?n zor ş?y ?rk?k?izliktir. Anlıyormu?un? S?ninl? açık konuşmamı i?t?r mi?in?” d?di. B?n ?ad?c? kafamı ?allayabildim. “Bak hayatım, ?rg?nlikt? olduğunu biliyorum. Bu dön?mind? n? kadar azgın olduğunu da biliyorum. Bu kadar yür?kli bir ş?kild? ?öyl?m?min n?d?ni, n? kadar zor durumda olduğumu anlaman için. İ?t?r??n burdan çıkı? gid?bilir?in, ama lütf?n burda konuştuklarımız burda kal?ın. B?n cin??l arzularımı tatmin ?d?c?k bir ?rk?k arıyorum. Eminim ??n d? kızlar hakkında böyl? düşünüyor?un. Eğ?r i?t?r??n birbirimizi tatmin ?d?biliriz. Burada olan burada kalır, ??n yin? kızlarla çıkmana d?vam ?d?r?in! Y?t?rinc? açık konuştum mu?” d?di.

Bu kadar açık ?özlü olma?ı o kadar şaşırttı ki b?ni, r??m?n şoktaydım, ?ll?rim ayaklarım titriyordu h?y?candan, “Nurhan abla d?liriyorum ??nin için!” diy?bildim ?ad?c?. “Bunu bildiğim için öz?llikl? bu ş?kild? açık ?özlü konuşuyorum. Hiçbir ş?y için zorlamıyorum ??ni, ?ad?c? aradığım b?nim cin??l arzularımı tatmin ?d?bil?c?k bir ?rk?k. Bunu bir Jigolo il? d? ya?abilirim, ama anla işt?, güv?n m???l??i çok ön?mli. H?m Jigoloya v?r?c?ğim ?arayı ?ana v?ririm! Anlaştık mı yakışıklım?” d?di. B?n a?ışı? kalmıştım, hiçbir ş?y diy?miyordum, ?ad?c? kafamı ?alladım. Ayağa kalktı, önüm? dikili? bornozunun kuşağını açtı. “Na?ıl, b?ğ?ndin mi?” diy? ?orma?ıyla, b?nim o kıl?ız amına ?limi atmam bir oldu. “Bundan ?onra bu ?ll?diğin am h?? ??nin, n?zaman i?t?r??n g?li? ?ik?bilir?in!” d?di. Ayağa kalkı?, bir ?limi d? göğü?l?rin? atarak dudaklarına ya?ıştım, ö?üşm?y? başladık. Ö?üş?r?k yatakoda?ına doğru gidiyorduk.

Yatağa uzandık, ?lim amında, dudaklarını ö?m?y? d?vam ?diyordum. Yavaş yavaş boynunu ?mm?y? başladığımda, amı vıcık vıcık ?ulanmıştı. Kulağının arka?ını ö?ü? yalamaya başlayınca amının ?uları iyic? artmıştı. Diğ?r ?lim tüm vücudunu g?ziyordu. B?n d? çırılçı?lak ?oyundum. Artık tamam?n ü?tünd?ydim. Diliml? yavaş yavaş göğü?l?rin? doğru inm?y? başladım, göğü?l?rinin güvenilir bahis ??rtl?şmiş uçlarını ?miyor, ı?ırıyordum. H?r ı?ırışımda ka?ılıyor, z?vkt?n gözl?ri kayıyordu. Hiç konuşmuyorduk, ?ad?c? Nurhan ablanın inl?m?l?ri duyuluyordu. Bir ?armağımı amına ?oktum, amını ?armaklark?n göğü?l?rini ?miyordum. Göb?ğini d? yalayarak artık amına indim. Amına g?linc? artık kayb?ttim k?ndimi, dilimi dudaklarının ara?ında dolaştırıyordum, dil darb?l?ri atıyordum. Nurhan abla z?vkt?n çıdırmış gibi başını bir ?ağa bir ?ola atıyordu. Gözl?rinin için? bakarak ya?ıyordum bunu, gözl?ri kaymıştı. Arada bir amından ?armağımı çıkarı?, amını k?şf?tm?y? çalışıyordum. Amının ü?t kı?mını okşuyor, klitori?ini ağzıma alı? ?miyordum. Bu onu kı?a ?ür?d? orgazm ?di? boşaltmıştı. Amından akan ?uları yalayı? yutuyordum, gari? bir tadı vardı.

Nurhan abla d?lirmiş gibi hırlayarak doğruldu v? b?ni yatağa ?ırtü?tü yatırı? yarağıma ?arıldı. Sikimin ucundaki ?ıvıyı yayarak, yarağımı ağzına aldı. Öyl? bir yalıyordu ki, “Çok özl?mişimmmm” diy?r?k yarağıma bildiğiniz ?aldırıyordu. Arada bir çıkarı? ?ıvazlıyordu. Gözl?rimin için? baka baka yaladıkça b?n d? k?ndimd?n g?çiyordum. Taşaklarımı okşark?n ağzıyla ?ikimd? il?ri g?ri ya?ıyordu. B?n artık biran önc? amını ?ikm?k için ?abır?ızlanıyordum. Nurhan abla bu i?t?ğimi anlamış olcak ki, h?m?n yatağa ?ırtü?tü uzandı, bacaklarını k?ndin? doğru ç?kti v? “Hadi!” d?di. Amı kabak gibi ortadaydı. Yarağımı tuttum, amının girişin? doğru hizaladım v? ?ürtm?y? başladım. Nurhan ablanın, “Sokk ?rk?ğim, koy amıma ?ikicim, doyur b?ni!” laflarını duydukça müthiş tahrik oluyordum. Birazcık daha yalvarma?ını i?tiyordum, yarağımı ?okmadan amının dudakları ara?ında ?ürtüyordum. O da, “Sokkk! Sok hadi!” diy? bağırıyordu.

Bird?n yükl?ndim v? dibin? kadar kökl?dim. Kökl?m?ml? birlikt? çığlık atma?ı bir oldu. Yıllardır tanıdığım Nurhan abla gitmiş, y?rin? r??m?n azgın bir fahiş? g?lmiş gibiydi. Hızlı hızlı ?oku? çıkarmaya başladım, bir ?liml? göğ?ünü yoğururk?n, diğ?r ?liml? d? boğazını tutuyordum. “Hızlı ?ik! Hızlı! Hızlı!” diy? bağırışlarıyla birlikt? ikinci orgazmını yaşıyordu. Ama bu ??f?r boşalırk?n f?lak?t titriyor v? altımda kurbanlık koyun gibi kıvranıyordu. Bir an t?laşlandım, üz?rind?n ç?kildim v? ?ar?ıntıları g?ç?n? kadar b?kl?dim. Nurhan ablanın ?ar?ıntıları bittiğind? yığıldı kaldı artık. B?n daha boşalmamıştım v? boşalmak i?tiyordum. Nurhan abla ?akinl?şinc? yan döndü v? b?ni arka?ına ç?kti, kaşık ?ozi?yonuna g?çtik. Arkadan t?krar o kıl?ız ş?ftali?in? gömdüm yarağımı. Kulağının arka?ına dil darb?l?ri atark?n, ?ll?riml? d? göğü?l?rini yoğuruyordum. Hızlı hızlı ?om?alamaya başladım t?krar, durmuyordum, d?lirmiş gibi ?ikiyordum Nurhan ablayı. En ?onunda artık dayanamadım, amının d?rinlikl?rin? bıraktım döll?rimi.

İkimiz d? yorulmuştuk, arka?ından ?arılmıştım v? har?k?t?iz yatıyorduk. Döll?rim Nurhan ablanın amından çıkıyordu yavaş yavaş v? taşaklarıma akıyordu. Sikim amında küçülü? çıkınca Nurhan abla döndü v? dudaklarımdan ö?tü, “Harikaydın aşkım! Sana bir ?ü?rizim daha var, ama n? biraz dinl?n?lim.” d?di. “Tamam!” d?dim. Üz?rin? ?abahlık gibi birş?y giydi, b?n türkçe bahis d? külodumu giyi? ?alona gittik. Sigara?ını aldı bir tan? yaktı v? “S?n içiyor mu?un?” d?di. “Ev?t içiyorum!” d?dim, bir ?igara da b?n yaktım. Sigaralarımızı iç?rk?n, ?ll?ri vücudumdaydı, h?r y?rimi okşuyordu. Sü?rizini m?rak ?diyordum, fakat n? olduğunu ?ormadım. Sigaralarımız bittikt?n ?onra yarı kalkık ?ikim? yumularak ?mm?y? başladı. Yarağımın t?krar kazık gibi dik?lm??i uzun ?ürm?di.

Bir ?ür? ö?üştükt?n ?onra, “Sür?rizimi m?rak ?diyor?un d?ğil mi!” diy?r?k önüm? domaldı v? “Götümü ?ikm?k i?t?rmi?in ?rk?ğim?” d?di. Domalık vaziy?tt?yk?n o götünün güz?lliğini görünc? dayanmadım, “İ?t?m?zmiyim!” diy?r?k yumuldum götün?. Göt d?liğini yalıyordum, h?md? hiç iğr?nm?d?n. Farklı bir duyguydu, am yalamaktan daha farklıydı. Nurhan abla bu??f?r daha farklı inliyordu. Nurhan ablaya, “İlk mi?” diy? ?ordum. “Hayır, rahat ol, gött?n y?m?y? alışığım b?n!” diy? c?va? alınca, ?ikimi bolca tükürükl?yi? yavaşça götünün d?liğin? dayadım v? ittirm?y? başladım. G?rç?kt?nd? h?m?n almıştı için?. Sikimi götün? iyic? kanırtı? içind? biraz b?kl?dikt?n ?onra, il?ri g?ri ya?maya başladım. İlk t?crüb?m olma?ına rağm?n, oldukça iyi gidiyordum. Anladığım kadarıyla Nurhan abla da b?nd?n çok m?mnundu. Kalçalarına şa?lak atarak, hızlıca ?ikiyordum götünü. Arada bir t?m?omu d?ğiştiriyor yavaşlıyordum, ?onra t?krar hızlanıyordum.

Nurhan abla da ?lini amına atmış, amını ?armaklıyordu. Götü bana daha çok z?vk v?rmişti n?d?n??. Amından daha dar olduğundan ol?a g?r?k daha götünü ?ikm?k çok z?vk v?riyordu. Kalçalarına şa?lak ata ata, 10-15 dakika daha götünü ?iktikt?n ?onra boşalmak üz?r?ydim. Sikimi çıkarı? b?lin? v? ?ırtına fışkırarak boşalmaya başladım. Ama na?ıl boşalıyordum, böğürüyordum r??m?n. Nurhan abla h?m?n döndü, “Sür?rizim hoşuna gitti mi ?rk?ğim?” diy?r?k ucundan hal?n döl g?l?n ?ikimi ağzına aldı, iştahla yalıyordu. “Bitirdin b?ni Nurhan abla!” diy? inliyordum. Sikim ağzında iyic? indikt?n ?onra, yatağa yığıldım. Nurhan kalkı? duşa girdi, b?n uzanmış ?igara içiyordum. Duşunu alı? bornozuyla g?ldi yanıma yattı. Dudaklarımı ö?ü? b?ni duşa gönd?rdi. B?n d? duşumu ya?tım, b?limd? havluyla g?ldim. Dudaklarına bir ö?ücük konduru? yanına yattım. B?ni övüyordu

“D?mir, şunu bilm?ni i?tiyorum ki, ??ninl? k??inlikl? duygu?al bir ş?yl?r yaşamamalıyız, birlikt? olduk bitti. Burdan çıkı? gittikt?n ?onra h?rş?y aramızda kalacak. Ancak aramızda kaldığı ?ür?c? t?krar birlikt? olabiliriz!” d?di. “Tamam Nurhan abla!” d?dim. B?n duştayk?n hazırlamış olduğu ?arayı uzatarak, “Lütf?n bunu kabul ?t!” d?di. Almak i?t?m?dim, “Nurhan abla, g?rç?kt?n bugün hayatımın ?n güz?l gününü g?çirttin bana, ama bu ?arayı kabul ?tm?k i?t?miyorum, b?n Jigolo d?ğilim!”” d?diy??md? ı?rar ?tm?y? d?vam ?diyordu. En ?onunda ı?rarlarına dayanmadım, aldım ?arayı. Ü?tümü giyini?, ?v? indim. Ann?m çoktan g?lmiş, bana h??a? ?oruyordu. Arkadaşlarla dışarda olduğumuzu ?öyl?dim, odama girdim h?m?n. Yatağa uzanmış, az önc? Nurhan ablayla ?ikişm?mizi v? aldığım ?arayı düşünüyordum.

Nurhan ablayla haftada bir ?ikişm?y? başladık, h?r birlikt? oluşumuzda bana ?ara v?riyordu. R??m?n Jigolo?u olmuştum kadının, ama halimd?n oldukça m?mnundum. Gidiyorum i?t?diğim gibi ?ikiyorum Nurhan ablayı, ?onra aldığım ?arayı kızlarla yiyordum. Açıkça?ı h?rk??? bu şan? vurmaz, ama şan? bana güldü v? iyi d?ğ?rl?niriyorum :))

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

izmir escort izmir escort izmir escort ankara escort şişli escort mecidiyeköy escort bakırköy escort taksim escort keçiören escort etlik escort beylikdüzü escort bornova escort balçova escort mersin escort Hacklink Hacklink panel Hacklink kocaeli esgort Escort kocaeli escort kocaeli escort bursa escort görükle escort antalya escort sincan escort Çankaya escort sincan escort erotik film izle bakırköy escort şişli escort bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan mersin escort gaziantep escort gaziantep escort Ankara escort bayan Ankara Escort Ankara Escort Rus Escort Eryaman Escort Etlik Escort Sincan Escort Çankaya Escort Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com ensest hikayeler bahçeşehir escort sincan escort dikmen escort hurilerim.com kuşadası escort bayan bahis escort etlik escort görükle escort escort escort escort travestileri travestileri porno porno Antalya escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa sınırsız escort bursa escort bayan porno izle bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travesti istanbul travesti istanbul travesti ankara travesti Moda Melanj